Logen NENNIUS är nummer 25 av 70 grundloger inom SVENSKA DRUID-ORDEN(FGDO). FGDO är ett nationellt samfund med c:a 4.900 medlemmar vilka benämns bröder. Det som samlar oss är den druidiska tanken som grundar sig på ett etiskt och osjälviskt tänkande samt respekten för varje människas okränkbarhet och inneboende värde.
Läs mer »

Druidgården

Byggnadsföreningen förvaltar druidgården

Info/Bokning

Arbetsordning

Här hittar du våra mötesdagar under logeåret

Se arbetsordning här

Våra ämbetsmän

Våra ämbetsmän är personer med särskilda uppdrag i logen .

Se ämbetsmännen