Om Nennius

 

Logen NENNIUS är nummer 25 av 70 grundloger inom SVENSKA DRUID-ORDEN(FGDO). FGDO är ett nationellt samfund med c:a 4.900 medlemmar vilka benämns bröder. Det som samlar oss är den druidiska tanken som grundar sig på ett etiskt och osjälviskt tänkande samt respekten för varje människas okränkbarhet och inneboende värde. Inom orden diskuterar vi inte politiska och religiösa frågor.

För att vinna medlemskap i SVENSKA DRUID-ORDEN ska man bland annat vara svensk medborgare, minst 21 år och man. För att komma ifråga ska man dessutom vara föreslagen av två av logens bröder. För mer information om FGDO organisation och druidismen, se mer här.

Logen NENNIUS instiftades den 1 juni 1953. Då samlades 33 bröder av olika grader under ledning av dåvarande Hög Ädel Stor Ärk Wiktor Denward i ordenssalen Prinsgatan 10 här i Boden för att bilda och instifta logen NENNIUS av FGDO. Högtidligheten öppnades av vår moderloge MORVIN som har sitt säte i Luleå.

Efter att ha bedrivit vår verksamhet i olika lokaler, flyttade 1977 vi in i Druidgården på Läroverksgatan 3 i Boden som idag utgör vår mötesplats. Vi är i dag över 100 bröder i NENNIUS.

Logen fick sitt namn efter Nennius som var en munk och historieskrivare i Wales på 800-talet. Han har givit oss den första versionen av sagan om kung Arthur (alltså sagan om kung Arthur och Riddarna kring runda bordet). Denne munk antas även vara författare till Historia Britonium.

Till vår loge finns även en damklubb knuten. Damklubben bildades den 12 november 1953 och medlemmarna är hustru/sambo till bröder i logen. NENNIUS damklubb är en egen organisation med fristående verksamhet. Damklubbens samverkan med och stöd till logen Nennius har alltid varit och är av stor betydelse för trivsel o trevnad i vår verksamhet och i logegården.