Bli medlem i Logen Nennius

OBS! Denna sida är under uppbyggnad OBS!

Förslag till: skr@nennius.se 

Tidigare var den vanliga vägen att bli medlem i Druiderna att man blev inbjuden, inte sällan av en nära bekant, släkting, jobbarkompis eller liknande.

Denna sida är ett sätt att ge möjlighet till de som är intresserade att lära lite mer om oss och anmäla sig för att närma sig ett medlemskap i Logen Nennius och våran Orden.

Förenade Gamla Druid Orden

Då vi ännu inte satt i sten hur vi ska erbjuda intresseanmälningar så hänvisar vi tillsvidare till e-post till våran sekreterare (kallad skrivare) eller vår ordförande (kallad ÄdelÄrk)

Skrivare: skr@nennius.se

ÄdelÄrk: aa@nennius.se

Väl mött med intresseanmälan eller frågor om medlemskap i våran Loge! 

En film från Den Danska Druideorden om hur det är att vara medlem.

Så här kan en kväll på Logen se ut

I Grova drag kan en logekväll delas upp i tre delar.

1. Förloge: Logebröderna samlas i ett förrum i god tid före mötet. Detta för en stunds samvaro och för att hälsa på varandra samt att förbereda sej för mötet.

2. Loge: Under marskalkens ledning tågar bröderna in till mötet det s.k. arbetsmötet. Här vidtar kvällens ceremoniella och rituella del som följer Ordens stadgar och ritualer.

3. Efterloge: Kvällen avslutas med en broderlig samvaro där Bröderna intar en måltid. Festlighetsutskottet och logevärden ansvarar för efterlogen. Utöver mat och dryck arrangeras ibland någon form av underhållning eller föredrag med den enkla målsättningen att främja samvaro mellan bröderna.

Hur är vi klädda:

Logekvällarna kan ha olika inriktning. Från vanliga Eubatmöten till Högtidsmöten och gradgivning. För att ge logemötena den seriösa prägel som avses och den status vi vill uppnå med vår samvaro rekommenderas en viss form av klädsel. På vanliga logekvällar rekommenderas mörk kostym. Detta är ingen form av snobbism utan för att undvika modetrender. Till detta bär du helst ordens slips. Vid högtidsmöten och gradgivning bär du frack med svart väst.

För att bli upptagen i en av Svenska Druid-Ordens Grundloger krävs följande:

  • Den man, som fyllt 21 år och är svensk medborgare eller är i Sverige stadigvarande bosatt, har ordnad ekonomi och genom sin levnadsvandel åtnjuter medmänniskors aktning kan upptagas till Ordensbroder.
  • Dessutom krävs att den presumtive brodern rekommenderas av två bröder inom Logen, så kallade faddrar.

Varje broder betalar en medlemsavgift till sin Grundloge. Medlemsavgiftens storlek är avhängig de kostnader som Logen har för att bedriva sin verksamhet. Att medlemsavgiften inte är centralt reglerad beror på en rad olika faktorer, bland annat har olika Loger olika hyreskostnader. Information om avgifterna får du vid informationsmötet som du blir kallad till.

Därtill kommer kostnader för möteskvällarnas måltider, även här varierar kostnaderna mellan olika Loger, men även mellan olika typer av möteskvällar.

Slutligen är varje gradgivning förenad med en kostnad, en så kallad gradavgift.