En kväll på logen

Så här kan en kväll på Logen se ut

I Grova drag kan en logekväll delas upp i tre delar.

1. Förloge: Logebröderna samlas i ett förrum i god tid före mötet. Detta för en stunds samvaro och för att hälsa på varandra samt att förbereda sej för mötet.

2. Loge: Under marskalkens ledning tågar bröderna in till mötet det s.k. arbetsmötet. Här vidtar kvällens ceremoniella och rituella del som följer Ordens stadgar och ritualer.

3. Efterloge: Kvällen avslutas med en broderlig samvaro där Bröderna intar en måltid. Festlighetsutskottet och logevärden ansvarar för efterlogen. Utöver mat och dryck arrangeras ibland någon form av underhållning eller föredrag med den enkla målsättningen att främja samvaro mellan bröderna.

Hur är vi klädda:

Logekvällarna kan ha olika inriktning. Från vanliga Eubatmöten till Högtidsmöten och gradgivning. För att ge logemötena den seriösa prägel som avses och den status vi vill uppnå med vår samvaro rekommenderas en viss form av klädsel. På vanliga logekvällar rekommenderas mörk kostym. Detta är ingen form av snobbism utan för att undvika modetrender. Till detta bär du helst ordens slips. Vid högtidsmöten och gradgivning bär du frack med svart väst.