Bodendruidernas byggnadsförening

Bodendruidernas byggnadsförening är en ekonomisk förening som utgörs av medlemmar ur logerna Arcturus och Nennius med tillhörande damklubbar samt logen Danu. Föreningen äger och förvaltar DRUIDGÅRDEN Läroverksgatan 3 i Boden som främst är avsedd för logerna Arcturus och Nennius med tillhörande damklubbar samt logen Danu.

Uthyrning kan ske till enskild andelsägare men även till externa hyresgäster i begränsad utsträckning, ägare äger företräde.

Långsiktig hyresgäst är Lions avd i Boden.

Läs mer på Arcturus hemsida