Svenska Druid-Orden FGDO Riksstorlogen

  • Den publika hemsidan är i stort sett färdig, viss uppdatering kommer att ske vad gäller ämbetsmannaförteckningar och mötesordningar i GL och några allmänna dokument för nedladdning kommer att läggas upp. Denna sida är riktad till allmänheten i allmänhet och presumtiva bröder i synnerhet.
  • När ni loggar in på Internsidorna är användarnamnet alltid 1781 och lösenordet är terminens lösen. När detta byts ut efterhand så kommer även lösenordet på hemsidan att bytas ut, med den skillnaden att det framgent alltid kommer att vara terminsordet som är lösenordet på hemsidan – alltså inte terminens lösen i Eubatgraden. Alla lösenord och alla användarnamn skrivs alltid med gemener.
  • Vi har fatt en hel del frågor runt handhavandet av internsidorna, t.ex. rörande hur man söker i matrikeln. När detta läses upp kommer det att finnas enkla instruktioner på internsidorna, i vänsterspalten. Dessa bör räta ut de flesta frågetecknen.
  • Vad gäller matrikeln har en del förändringar skett, därför behöver vi alla med gemensamma krafter hjälpas åt att skapa en förteckning över vilka faddrar varje broder har. Dessa uppgifter insändes till kansliet. Vidare behöver förekommande e-postadresser till bröderna uppdateras, något som br. Skr har inloggningsuppgifter för att göra. Dessutom så finns det möjlighet för br. Skr att ladda upp porträttbilder på samtliga bröder i matrikeln, kravet är att bilden är i jpg-format och att den inte är större än 150 kb.
  • När det gäller Svensk Druid-Tidning så finns den att hämta på hemsidan, dessutom finns ett arkiv som sträcker sig några år tillbaka. Värt att notera är att vi publicerar varje nummer av SDT på hemsidan minst en vecka före det att du far den i brevlådan. Kan
  • Vi har också fatt ett antal frågor rörande domännamnet; druidordcn.org. Orsaken till att vi inte använder www.druidorden.se eller www.fgdo.se har med ägande och rättigheter till domännamn att göra.
  • Slutligen så har vi lite nyheter som vi arbetar med, tänkt lansering av detta är satt till runt 1 maj. Några av nyheterna har med det administrativa arbetat att göra. En del förenklingar för logens ämbetsmän. Parallellt arbetar vi nu med att försöka skapa en intern sida liknande den publika sidan, men då med information och uppgifter som är mer för Ordens bröder än för allmänheten. T.ex. kan det handla om bilder från logemöten och mötesreferat. Men mer information om nyheterna kommer längre fram.
  • Vi vill även anmoda ämbetsmän och bröder att höra av er med förslag på förbättringar av både den publika och den interna delen. Gärna med fokus på funktionalitet.

Detta dokument finns i sin helhet här rsl (PDF)